Que fem?
gestionem  Gestionem:
 • La tramitació de tota la documentació oficial de l'instal·lador professional i de l'empresa instal·ladora davant dels organismes corresponents de manera ràpida i eficaç.
 • Venda d'impresos, llibre de manteniment elèctric, dictamens, confecció de segells per a l'instal·lador, certificats gremials, etc. 
 representacion Representació
 • Mantenim reunions de treball amb els òrgans de l'Administració Pública i amb les Companyies Suministradores per la defensa i representació dels nostres agremiats i del sector.
 • Assistència a Fires: Congressos professionals i col·laboració n les activitats oficials de l'Administració per posicionar, millorar i difondre la imatge de les empreses instal·ladores i del nostre sector.
 • Participem en mitjans de comunicació per potenciar el nostre sector amb campanyes d'anuncis a la TV, premsa i insercions publicitàries a revistes especialitzades.
 • Organitzem comissions de treball per a la gestió de subvencions, xerrades professionals, ponències tècniques d'aigua, gas, electricitat, climatizatzació, energies renovables, etc.
assessorament tecnic  Assessorament
 • Centre Assessor: Resolem dubtes o realitzem gestions fiscals, laborals, de comptabilitat mercantil, convenis i riscos laborals.
 • Departament Jurídic: Amb 20 anys d'experiència, us oferim assessorament a les nostres oficines i defensa professional, si s'escau, en relació amb els interessos de les empreses instal·ladores durant l'exercici de la seva activitat professional.
 • Donem resposta als dubtes tècnics que sorgeixen en la gestió diària, i facilitant les pautes d'actuació més recomanables, així mateix si les empreses agremiades ho desitgen col·laborem en l'elaboració i presentació de projectes tècnics.
 seguros Assegurances
 • Corredoria d'assegurances: especialitzada en el nostre sector, cobreix les diferents àrees de responsabilitats professionals, com són la responsabilitat civil, automòbils, motocicletes, habitatge, assegurança mèdica d'incapacitat laboiral, etc. Us oferim preus altament competitius i qualitat de gestió en els tràmits.
formacion  Formació
 • La més gran i important del sector. La Escola Gremial facilita un reciclatge formatiu continu per a les empreses instal·ladores i els seus treballadors, mitjançant cursos adequats a les necessitats reals del nostre col·lectiu. www.egibcn.net
 comunicacion Comunicació
 • La nova eina de comunicació: Es diu "Sac de Notícies", tota l'actualitat tècnica i últimes notícies del nostre Gremi, la Escola Gremial i notícies rellevants del nostre sector l'enviament és mensual i via e-mail.
 • Web del Gremi de Barcelona: Està dedicada a informar, promocionar, donar servei i cohesionar tots els agremiats. l'Accés privat a la zona professional és de gran interès per a l'agremiat, ja que es disposa de normatives, ponències, comunicats de les Companyies Subministradores, etc.. L'accés públic ofereix informació general, àmplia i completa del Gremi.
 • Revista el "Sac de Notícies" que es compon d'articles tècnics, normativa, novetats de productes, notícies del sector, entrevistes i molt més.