Al BOE del dia 25 d'octubre de 2017, s'ha publicat l'esperada Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del treball autònom, amb entrada en vigor establerta per l'endemà de la seva publicació en el BOE (és a dir el 26 d'octubre), si bé hi ha algunes mesures que entren en vigor el 2018 com les modificacions en la tarifa plana de 50 euros, la nova regulació de recàrrec per ingrés fora de termini, mesures de foment i del treball autònom, beneficis en la cotització per a persones amb discapacitat, violència de gènere i víctimes de terrorisme, mesures per aclarir la fiscalitat dels treballadors autònoms, modificació del reglament sobre inscripció d'empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades, etc.

La nova Llei d'autònoms tracta de modificar alguns aspectes que regulen el treball autònom incorporant noves mesures que afecten la regulació de Seguretat Social (recàrrecs, bonificacions, etc.), cotització (elecció de bases, cotització parcial, etc.), protecció social (accident en itinerància), mesures que afecten l'IRPF (deduïbilitat de despeses de l'activitat) i conciliació de la vida familiar principalment.

Com veiem, s'estableixen importants novetats per al col·lectiu d'autònoms. A continuació, resumirem les principals novetats que inclou aquesta reforma: Més informació http://www.gremibcn.cat/ca/informacio/comunicats-gremi/fiscal/170-nova-llei-6-2017-reformes-urgents-del-treball-autonom